•  Info
   •  Galéria škodcov
   •  Deratizácia
   •  Dezinsekcia
   •  Dezinfekcia
   •  Kontakt
   
made by @ndr3j
        

    Stanislav Khűr - ASANISTA

    Na tejto webovej stránke ponúkam služby z oblasti:

    ochranná
    DERATIZÁCIA - DEZINSEKCIA - DEZINFEKCIA

    Ponúkané služby vykonávam v ktoromkoľvek dni a čase.

    Túto činnosť vykonávam v zmysle platnej legislatívy SR, ktorá sa zaoberá touto problematikou.

    Tejto profesii sa venujem od roku 1980. Mám v nej bohaté skúsenosti a znalosti v problematike, ktorá vzniká v danej oblasti ponúkaných služieb, ktoré Vám týmto ponúkam. K výkonu prác používam výhradne ekologické prípravky, ktoré sú schválené pre používanie v tejto oblasti na území SR a niesu zaradené ako jedy.
    Pri zavedení systému, komplexnosti a pravidelnosti som schopný vyriešiť Váš problém so škodcami a obtiažnym hmyzom. Podmienky jednotlivých zásahov vždy prerokujem osobne. Zároveň vykonám obhliadku zamoreného priestoru a pred vlastným výkonom práce navrhnem jeho postup, predbežnú cenu a preventívne opatrenia.

    Zameriavam sa na:
            Zdravotnícke zariadenia
            Školské zariadenia
            Stravovacie komplexy a jednotky
            Potravinárstvo
            Komunálnu sféru - obytné domy, byty
            Rekreačné zariadenia a ich prevádzky